Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Polsko

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Polsko HS 8307 - Ohebné trubky, z obecných kovů, též s příslušenstvím (fitinky)
Polsko HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Polsko HS 8707 - Karoserie (kabiny pro řidiče) pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705
Polsko HS 9029 - Otáčkoměry, počítače výrobků, taxametry, měřiče ujeté vzdálenosti, krokoměry ap. přístroje
Elektrotechnika Polsko HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Polsko HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Polsko HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
Polsko HS 8503 - Části a součásti motorů, elektr. Generátorů, soustrojí ap.
Polsko HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory
Polsko HS 8523 - Disky, pásky, paměťová zařízení, a. média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu ap.
Polsko HS 8533 - Elektrické rezistory, jiné než topné rezistory
Energetický průmysl Polsko HS 8406 - Parní turbíny
Polsko HS 8407 - Vratné, rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním
Polsko HS 8408 - Motory pístové, vznětové, s vnitřním spalováním
Polsko HS 8409 - Části a součásti vhodné pro motory pístové
Polsko HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Polsko HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Polsko HS 8412 - Ost. motory a pohony
ICT Polsko CPA 62 - Služby v oblasti programování a poradenství a související služby
Obranný průmysl Polsko HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.