Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Palestina

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Palestina HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem
Palestina HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Palestina HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Energetický průmysl Palestina HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Palestina HS 8406 - Parní turbíny
Palestina HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Palestina HS 8535 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. > 1 000 V
Palestina HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče
Stavební průmysl Palestina HS 4407 - Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, ap., >6 mm
Palestina HS 4408 - Listy na dýhování, překližky, ap., rozřezané, krájené nebo loupané ap., < 6 mm
Palestina HS 4418 - Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, ap. dřeva
Palestina HS 8464 - Obráběcí stroje pro opracování kamene, keramiky, ap. nerostných mat. stroje pro opracování skla za studena
Strojírenský průmysl Palestina HS 8443 - Tiskařské stroje; ost. tiskárny, kopírovací stroje; jejich části a příslušenství
Palestina HS 8443 - Tiskařské stroje; ost. tiskárny, kopírovací stroje; jejich části a příslušenství
Palestina HS 8459 - Obráběcí stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování ap., ne soustruhy
Vodohospodářský a odpadní průmysl Palestina CPA 42 - Inženýrské stavby a jejich výstavba
Palestina HS 3917 - Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství z plastů
Palestina HS 8421 - Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů
Zemědělský a potravinářský průmysl Palestina HS 0401 - Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená
Palestina HS 0402 - Mléko a smetana, zahuštěné nebo slazené

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.