Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Portugalsko

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Chemický průmysl Portugalsko HS 2827 - Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy; bromidy a bromid-oxidy; jodidy a jodid-oxidy
Portugalsko HS 2844 - Radioaktivní chemické prvky a radioaktivní izotopy a směsi
Portugalsko HS 3407 - Modelovací pasty, pasty pro zábavu dětí, pasty v zubním lékařství ap.
Portugalsko HS 3606 - Ferocer aj. pyroforické slitiny ve všech formách
Portugalsko HS 3913 - Přírodní polymery a modifikované přírodní polymery j.n.
Civilní letecký průmysl Portugalsko HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Portugalsko HS 8803 - Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802
Portugalsko HS 8805 - Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení
Energetický průmysl Portugalsko HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Portugalsko HS 8535 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. > 1 000 V
Nábytkářský průmysl Portugalsko HS 4412 - Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo
Portugalsko HS 4416 - Rámy dřevěné na obrazy, zrcadla ap. předměty
Obranný průmysl Portugalsko HS 9301 - Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307
Portugalsko HS 9302 - Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304
Portugalsko HS 9304 - Ost. zbraně, ne sečné bodné
Stavební průmysl Portugalsko HS 2507 - Kaolin a jiné kaolinitické jíly, též kalcinované
Portugalsko HS 4906 - Plány a výkresy pro stavební, strojnické, průmyslové, obchodní ap. účely, ruční originály
Portugalsko HS 6903 - Ost. žáruvzdorné keramické výrobky
Portugalsko HS 7206 - Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě železa čísla 7203)
Portugalsko HS 7215 - ost. tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.