Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Katar

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Katar HS 4011 - Nové pneumatiky z kaučuku
Katar HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Katar HS 8704 - Motorová vozidla pro přepravu nákladu
Katar HS 8705 - Motorová vozidla pro zvláštní účely, ne vozidla konstruovaná, především pro dopravu osob nebo nákladu
Katar HS 8716 - Přívěsy a návěsy; ost. vozidla bez mechanického pohonu; jejich části
Chemický průmysl Katar HS 3304 - Kosmetické přípravky nebo líčidla a přípravky pro péči o pokožku
Důlní, těžební a ropný průmysl Katar HS 6811 - Zboží osinkocementové buničitocementové apod
Katar HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Katar HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Katar HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
Katar HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Katar HS 9026 - Přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku aj. přístroje
Nábytkářský průmysl Katar HS 9403 - Ost. nábytek a jeho části a součásti
Sklářský a keramický průmysl Katar HS 7004 - Tažené a foukané sklo v tabulích, jinak neopracované
Katar HS 7013 - Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, pro výzdobu aj. účely
Katar HS 7017 - Laboratorní, hygienické nebo farmaceutické skleněné zboží
Stavební průmysl Katar HS 3925 - Stavební výrobky z plastů, jinde neuved.
Katar HS 6810 - Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené
Katar HS 6811 - Výrobky z osinkocementu (azbestocementu), z buničitocementu nebo podobné
Katar HS 8415 - Stroje přístroje klimatizační

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.