Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Rumunsko

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Dopravní průmysl a infrastruktura Rumunsko HS 3205 - Laky barevné, přípravky založené na Lacích
Rumunsko HS 8460 - Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin, k broušení, honování aj. konečnou úpravu kovů
Rumunsko HS 8471 - Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.
Rumunsko HS 8482 - Valivá ložiska (kuličková, válečková, jehlová ap.)
Rumunsko HS 8484 - Těsnění ap. výrobky kovoplastové; soubory, sestavy, mechanické ucpávky
Rumunsko HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče
Rumunsko HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Důlní, těžební a ropný průmysl Rumunsko HS 3601 - Prachové výmetné slože
Rumunsko HS 3603 - Zápalnice; bleskovice; roznětky nebo rozbušky; zažehovače; elektrické rozbušky
Rumunsko HS 4010 - Dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny z vulkanizovaného kaučuku
Rumunsko HS 7325 - Ost. výrobky odlité ze železa, oceli
Rumunsko HS 7326 - Ost. výrobky ze železa, oceli
Rumunsko HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Rumunsko HS 8428 - ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
Rumunsko HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem
Rumunsko HS 8430 - Ost. srovnávací, vyrovnávací, škrabací, vrtací aj. stroje; sněhové pluhy a frézy
Rumunsko HS 8431 - Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.
Rumunsko HS 8474 - Stroje na třídění, prosévání, oddělování ap. kamenů, zemin aj. nerostných hmot
Rumunsko HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
Elektrotechnika Rumunsko HS 8512 - Elektrické přístroje osvětlovací nebo signalizační, elektrické stěrače ap.

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.