Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Srbsko

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Dopravní průmysl a infrastruktura Srbsko HS 8602 - Ost. lokomotivy a malé posunovací lokomotivy
Srbsko HS 8603 - Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem
Energetický průmysl Srbsko HS 8403 - Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než parní kotle
Srbsko HS 8404 - Pomocná zařízení pro použití s kotli; kondenzátory pro parní pohonné jednotky
Srbsko HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Srbsko HS 8416 - Hořáky pro topeniště, mechanická přikládací zařízení, včetně roštů,ap. zařízení
Srbsko HS 8428 - ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
Stavební průmysl Srbsko HS 7223 - Dráty z nerezavějící oceli
Srbsko HS 7227 - Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ost. legované oceli
Strojírenský průmysl Srbsko HS 8438 - Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů
Srbsko HS 8455 - Stolice tratě válcovací válce pro ně
Srbsko HS 8457 - Obráběcí centra, stroje stavebnicové konstrukce aj. obráběcí stroje, pro obrábění kovů
Vodohospodářský a odpadní průmysl Srbsko HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Srbsko HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
Zemědělský a potravinářský průmysl Srbsko HS 0510 - Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; žluč, žlázy aj.
Srbsko HS 2203 - Pivo ze sladu
Srbsko HS 8432 - Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví ap.
Srbsko HS 8701 - Traktory a tahače
Srbsko HS 8716 - Přívěsy a návěsy; ost. vozidla bez mechanického pohonu; jejich části
Železniční a kolejová doprava Srbsko HS 8604 - Vozidla pro údržbu železničních, tramvajových tratí, traťovou službu, s vlastním pohonem

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.