Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Rusko

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Rusko HS 8407 - Vratné, rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním
Rusko HS 8707 - Karoserie (kabiny pro řidiče) pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705
Rusko HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Civilní letecký průmysl Rusko HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Rusko HS 8801 - Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ost. bezmotorové prostředky pro létání
Rusko HS 8802 - Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě
Rusko HS 8803 - Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802
Rusko HS 8805 - Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení
Dopravní průmysl a infrastruktura Rusko HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Důlní, těžební a ropný průmysl Rusko HS 8424 - Mechanické přístroje ke stříkání; hasicí přístroje; stříkací pistole ap. přístroje
Rusko HS 8474 - Stroje na třídění, prosévání, oddělování ap. kamenů, zemin aj. nerostných hmot
Energetický průmysl Rusko HS 7311 - Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli
Rusko HS 7321 - Kamna, sporáky, krby, vařiče, grily, aj., ze železa, oceli
Rusko HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Rusko HS 8406 - Parní turbíny
Rusko HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Rusko HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Rusko HS 8503 - Části a součásti motorů, elektr. Generátorů, soustrojí ap.
Rusko HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory
Rusko HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.