Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Rwanda

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Důlní, těžební a ropný průmysl Rwanda HS 4010 - Dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny z vulkanizovaného kaučuku
Rwanda HS 8428 - ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
Rwanda HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem
Energetický průmysl Rwanda HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Rwanda HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Rwanda HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
Rwanda HS 8536 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. < 1 000 V
Rwanda HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání
Nábytkářský průmysl Rwanda HS 9403 - Ost. nábytek a jeho části a součásti
Rwanda HS 9406 - Montované stavby
Obranný průmysl Rwanda HS 9301 - Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307
Rwanda HS 9302 - Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304
Rwanda HS 9303 - Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně
Rwanda HS 9304 - Ost. zbraně, ne sečné bodné
Rwanda HS 9305 - Části, součásti a příslušenství výrobků čísel 9301 až 9304
Rwanda HS 9306 - Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části; náboje ap.
Stavební průmysl Rwanda HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Rwanda HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Rwanda HS 8415 - Stroje přístroje klimatizační
Rwanda HS 8431 - Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.