Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Saúdská Arábie

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Saúdská Arábie HS 4011 - Nové pneumatiky z kaučuku
Saúdská Arábie HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Saúdská Arábie HS 8704 - Motorová vozidla pro přepravu nákladu
Saúdská Arábie HS 8705 - Motorová vozidla pro zvláštní účely, ne vozidla konstruovaná, především pro dopravu osob nebo nákladu
Saúdská Arábie HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Energetický průmysl Saúdská Arábie HS 8401 - Jaderné reaktory; neozářené palivové články pro jaderné reaktory
Saúdská Arábie HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Saúdská Arábie HS 8403 - Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než parní kotle
Saúdská Arábie HS 9028 - Měřiče dodávky nebo spotřeby plynů, kapalin a elektrické energie, včetně jejich kalibračních přístrojů
Obranný průmysl Saúdská Arábie HS 8804 - Padáky (včetně řiditelných padáků a paraglidingů) a rotující padáky
Saúdská Arábie HS 8805 - Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení
Saúdská Arábie HS 9301 - Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307
Saúdská Arábie HS 9302 - Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304
Saúdská Arábie HS 9304 - Ost. zbraně, ne sečné bodné
Saúdská Arábie HS 9306 - Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části; náboje ap.
Služby Saúdská Arábie CPA 71 - Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy
Stavební průmysl Saúdská Arábie HS 2523 - Portlandský cement, hlinitanový, struskový ap.
Saúdská Arábie HS 3208 - Nátěrové barvy a laky na syntetických nebo chemicky modif. přírodních polymerech
Saúdská Arábie HS 3603 - Zápalnice; bleskovice; roznětky nebo rozbušky; zažehovače; elektrické rozbušky
Saúdská Arábie HS 3917 - Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství z plastů

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.