Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Švédsko

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Energetický průmysl Švédsko HS 7308 - Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích , ze železa, oceli
Švédsko HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Švédsko HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory
Švédsko HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodičevláken
Švédsko HS 8546 - Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiálu
Stavební průmysl Švédsko HS 3925 - Stavební výrobky z plastů, jinde neuved.
Švédsko HS 4415 - Bedny, krabice, laťové bedny, bubny ap. dřevěné obaly
Švédsko HS 6810 - Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené
Švédsko HS 6904 - Keramické stavební cihly, podlahové bloky, nosné nebo výplňové tvarovky a podobné výrobky
Švédsko HS 7213 - Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli
Švédsko HS 7308 - Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích , ze železa, oceli
Švédsko HS 7322 - Radiátory pro ústřední topení, ohřívače ap. ze železa, oceli
Švédsko HS 9406 - Montované stavby
Strojírenský průmysl Švédsko HS 7311 - Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli
Švédsko HS 7325 - Ost. výrobky odlité ze železa nebo oceli
Švédsko HS 7325 - Ost. výrobky odlité ze železa nebo oceli
Švédsko HS 7325 - Ost. výrobky odlité ze železa nebo oceli
Švédsko HS 8444 - Stroje k vytlačování, tvarování nebo stříhání chemických textilních materiálů
Švédsko HS 8457 - Obráběcí centra, stavebnicové konstrukce a vícepolohové postupové obráběcí stroje
Švédsko HS 8547 - Izolační části pro el. stroje; elektroinstalační trubky

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.