Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Slovinsko

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Slovinsko HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Slovinsko HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Slovinsko HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Slovinsko HS 8705 - Motorová vozidla pro zvláštní účely, ne vozidla konstruovaná, především pro dopravu osob nebo nákladu
Energetický průmysl Slovinsko HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Stavební průmysl Slovinsko HS 6801 - Dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky, z přírodního kamene (vyjma břidlice)
Slovinsko HS 7301 - Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků
Slovinsko HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem
Zemědělský a potravinářský průmysl Slovinsko HS 1213 - Obilná sláma a plevy, nezpracované, pořezané, lisované aj.
Slovinsko HS 1214 - Tuřín, krmná řepa, jiné krmné kořeny, seno, vojtěška ap. pícniny
Slovinsko HS 1302 - Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky a ost. slizy z rostlin ap.
Slovinsko HS 1701 - Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pev. stavu
Zpracovatelský průmysl Slovinsko HS 4408 - Listy na dýhování, překližky, ap., rozřezané, krájené nebo loupané ap., < 6 mm
Slovinsko HS 4413 - Zhutněné dřevo, ve tvaru špalků, desek, pruhů nebo profilů
Slovinsko HS 4415 - Bedny, krabice, laťové bedny, bubny ap. dřevěné obaly
Železniční a kolejová doprava Slovinsko HS 8530 - El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy
Slovinsko HS 8602 - Ost. lokomotivy a malé posunovací lokomotivy
Slovinsko HS 8607 - Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel
Slovinsko HS 8608 - Kolejový svrškový upevňovací materiál a zařízení; mechanické přístroje a signalizační zařízení

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.