Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Slovensko

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Slovensko HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Slovensko HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Dopravní průmysl a infrastruktura Slovensko HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem
Slovensko HS 8430 - Ost. srovnávací, vyrovnávací, škrabací, vrtací aj. stroje; sněhové pluhy a frézy
Slovensko HS 8431 - Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.
Slovensko HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Energetický průmysl Slovensko HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Slovensko HS 8403 - Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než parní kotle
Slovensko HS 8404 - Pomocná zařízení pro použití s kotli; kondenzátory pro parní pohonné jednotky
Slovensko HS 8406 - Parní turbíny
Slovensko HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
Slovensko HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory
Slovensko HS 8507 - Elektrické akumulátory, včetně separátorů
Kovozpracovatelský průmysl Slovensko HS 7214 - Ost. tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli
Slovensko HS 7215 - ost. tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli
Slovensko HS 7229 - Dráty z ost. legované oceli
Obranný průmysl Slovensko HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Slovensko HS 8710 - Tanky a jiná bojová obrněná vozidla, motorová
Slovensko HS 9013 - Zařízení s kapalnými krystaly; lasery, ne laserové diody; ost. optické přístroje
Slovensko HS 9302 - Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.