Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Senegal

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Chemický průmysl Senegal HS 2941 - Antibiotika
Senegal HS 2942 - ost. organické sloučeniny
Senegal HS 3407 - Modelovací pasty, pasty pro zábavu dětí, pasty v zubním lékařství ap.
Senegal HS 3805 - Terpentýnová silice, borová nebo sulfátová terpentýnová silice aj.
Dopravní průmysl a infrastruktura Senegal HS 8608 - Kolejový svrškový upevňovací materiál a zařízení; mechanické přístroje a signalizační zařízení
Senegal HS 8712 - Jízdní kola a jiná kola (tříkolky), bez motoru
Důlní, těžební a ropný průmysl Senegal HS 2618 - Granulovaná struska z výroby železa nebo oceli
Senegal HS 2619 - Struska okuje aj odpad při zprac železa oceli
Senegal HS 2620 - Struska, popel a zbytky obsahující kovy, arsen nebo jejich sloučeniny
Senegal HS 2701 - Uhlí černé brikety bulety ap z uhlí černého
Senegal HS 2707 - Oleje a jiné produkty destilace vysokotepelných černouhelných dehtů; ap. produkty
Elektrotechnika Senegal HS 8510 - Holicí strojky, stříhací strojky na vlasy a srst a depilační přístroje, s vestavěným elektrickým motorem
Senegal HS 8512 - Elektrické přístroje osvětlovací nebo signalizační, elektrické stěrače ap.
Senegal HS 8523 - Disky, pásky, paměťová zařízení, a. média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu ap.
Senegal HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Senegal HS 8527 - Přijímací přístroje pro rozhlasové vysílání
Senegal HS 8530 - El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy
Senegal HS 9025 - Hydrometry a podobné plovoucí přístroje, teploměry, barometry, vlhkoměry aj. zařízení
Senegal HS 9029 - Otáčkoměry, počítače výrobků, taxametry, měřiče ujeté vzdálenosti, krokoměry ap. přístroje
Energetický průmysl Senegal HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.