Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Jihosúdánská republika

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Důlní, těžební a ropný průmysl Jihosúdánská republika HS 7304 - Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli
Jihosúdánská republika HS 8474 - Stroje na třídění, prosévání, oddělování ap. kamenů, zemin aj. nerostných hmot
Jihosúdánská republika HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
Jihosúdánská republika HS 8781 - Kohouty ventily aj pro potrubí, kotle, vany aj.
Energetický průmysl Jihosúdánská republika HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Jihosúdánská republika HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
Jihosúdánská republika HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory
Jihosúdánská republika HS 8535 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. > 1 000 V
Jihosúdánská republika HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání
Jihosúdánská republika HS 8538 - Části přístrojů k ochraně ap obvodů, rozvaděčů aj.
Jihosúdánská republika HS 8541 - Diody, tranzistory ap polovodičová zařízení
Jihosúdánská republika HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče
Jihosúdánská republika HS 8546 - Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiálu
Stavební průmysl Jihosúdánská republika HS 8426 - Lodní otočné sloupové jeřáby; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, aj. vozíky
Jihosúdánská republika HS 8428 - ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
Jihosúdánská republika HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem
Strojírenský průmysl Jihosúdánská republika HS 8424 - Mechanické přístroje ke stříkání; hasicí přístroje; stříkací pistole ap. přístroje
Jihosúdánská republika HS 8432 - Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví ap.
Jihosúdánská republika HS 8433 - Žací nebo mláticí stroje, sekačky na trávu ap.
Jihosúdánská republika HS 8434 - Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.