Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Sýrie

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Sýrie HS 4011 - Nové pneumatiky z kaučuku
Sýrie HS 6094 - Traktory
Sýrie HS 8409 - Části a součásti vhodné pro motory pístové
Sýrie HS 8704 - Motorová vozidla pro přepravu nákladu
Sýrie HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Sýrie HS 8716 - Přívěsy a návěsy; ost. vozidla bez mechanického pohonu; jejich části
Sýrie HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Chemický průmysl Sýrie HS 8477 - Stroje na zpracování kaučuku, plastů a na zhotovování výrobků z těchto materiálů
Důlní, těžební a ropný průmysl Sýrie HS 4010 - Dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny z vulkanizovaného kaučuku
Sýrie HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Sýrie HS 8428 - ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
Sýrie HS 8429 – Samohybné buldozery srovnávače, rypadla apod. s pohonem
Sýrie HS 8474 - Stroje na třídění, prosévání, oddělování ap. kamenů, zemin aj. nerostných hmot
Sýrie HS 9999 - Těžební zařízení
Energetický průmysl Sýrie HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Sýrie HS 8403 - Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než parní kotle
Sýrie HS 8404 - Pomocná zařízení pro použití s kotli; kondenzátory pro parní pohonné jednotky
Sýrie HS 8406 - Parní turbíny
Sýrie HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Sýrie HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.