Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Thajsko

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Civilní letecký průmysl Thajsko HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Thajsko HS 8805 - Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení
Energetický průmysl Thajsko HS 7311 - Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli
Thajsko HS 7321 - Kamna, sporáky, krby, vařiče, grily, aj., ze železa, oceli
Thajsko HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Thajsko HS 8406 - Parní turbíny
Thajsko HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Thajsko HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Thajsko HS 8503 - Části a součásti motorů, elektr. Generátorů, soustrojí ap.
Thajsko HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory
Kovozpracovatelský průmysl Thajsko HS 7224 - ost. legovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách; polotovary z ost. legované oceli
Thajsko HS 7309 - Nádrže, cisterny, kádě ap., ze železa nebo oceli, o objemu > 300 l
Thajsko HS 8101 - Wolfram a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu
Obranný průmysl Thajsko HS 9302 - Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304
Thajsko HS 9303 - Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně
Thajsko HS 9306 - Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části; náboje ap.
Sklářský a keramický průmysl Thajsko HS 7003 - Lité a válcované sklo v tabulích aj. neopracované
Thajsko HS 7004 - Tažené a foukané sklo v tabulích, jinak neopracované
Thajsko HS 7008 - Izolační jednotky z několika skleněných tabulí
Thajsko HS 7013 - Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, pro výzdobu aj. účely

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.