Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Tádžikistán

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Dopravní průmysl a infrastruktura Tádžikistán HS 8517 - Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat
Tádžikistán HS 8529 - Části a součásti vysílacích, přijímacích televizí
Tádžikistán HS 8530 - El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy
Energetický průmysl Tádžikistán HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Tádžikistán HS 8412 - Ost. motory a pohony
Tádžikistán HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Tádžikistán HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Tádžikistán HS 8503 - Části a součásti motorů, elektr. Generátorů, soustrojí ap.
Tádžikistán HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory
Tádžikistán HS 8536 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. < 1 000 V
Tádžikistán HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání
Tádžikistán HS 8538 - Části přístrojů k ochraně ap obvodů, rozvaděčů aj.
Tádžikistán HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče
Tádžikistán HS 8546 - Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiálu
Zemědělský a potravinářský průmysl Tádžikistán HS 0102 - Živý hovězí dobytek
Tádžikistán HS 1701 - Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pev. stavu
Tádžikistán HS 8422 - Myčky; stroje k čištění, plnění, ap. lahví, plechovek, aj.
Tádžikistán HS 8433 - Žací nebo mláticí stroje, sekačky na trávu ap.
Tádžikistán HS 8434 - Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení
Tádžikistán HS 8435 - Lisy, drtiče ap. přístroje pro výrobu vína, moštů ap.

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.