Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Turkmenistán

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Dopravní průmysl a infrastruktura Turkmenistán HS 8471 - Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.
Turkmenistán HS 8517 - Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat
Turkmenistán HS 8528 - Monitory, projektory, bez TV, přijímače televizní
Turkmenistán HS 8529 - Části a součásti vysílacích, přijímacích televizí
Turkmenistán HS 8530 - El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy
Turkmenistán HS 8531 - El. akustické nebo vizuální signalizační přístroje, poplašná zařízení
Turkmenistán HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče
Důlní, těžební a ropný průmysl Turkmenistán HS 7301 - Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků
Turkmenistán HS 7304 - Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli
Turkmenistán HS 7311 - Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli
Turkmenistán HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Turkmenistán HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Turkmenistán HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
Energetický průmysl Turkmenistán HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Turkmenistán HS 8404 - Pomocná zařízení pro použití s kotli; kondenzátory pro parní pohonné jednotky
Turkmenistán HS 8406 - Parní turbíny
Turkmenistán HS 8415 - Stroje přístroje klimatizační
Turkmenistán HS 8535 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. > 1 000 V
Turkmenistán HS 8538 - Části přístrojů k ochraně ap obvodů, rozvaděčů aj.
Obranný průmysl Turkmenistán HS 9013 - Zařízení s kapalnými krystaly; lasery, ne laserové diody; ost. optické přístroje

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.