Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Tunisko

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Tunisko HS 8704 - Motorová vozidla pro přepravu nákladu
Energetický průmysl Tunisko HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Tunisko HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory
Kovozpracovatelský průmysl Tunisko HS 7213 - Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli
Tunisko HS 7616 - Ost. výrobky z hliníku
Tunisko HS 8301 - Visací zámky a zámky, z obecných kovů
Obranný průmysl Tunisko HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Tunisko HS 8704 - Motorová vozidla pro přepravu nákladu
Tunisko HS 8710 - Tanky a jiná bojová obrněná vozidla, motorová
Tunisko HS 9301 - Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307
Vodohospodářský a odpadní průmysl Tunisko HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Tunisko HS 8421 - Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů
Zdravotnický a farmaceutický průmysl Tunisko HS 3003 - Léky neodměřené, ne krev, antisera ap., vata aj.
Tunisko HS 7017 - Laboratorní, hygienické nebo farmaceutické skleněné zboží
Tunisko HS 8713 - Vozíky pro invalidy i s motorem aj. pohonem
Tunisko HS 9402 - Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek
Zemědělský a potravinářský průmysl Tunisko HS 0402 - Mléko a smetana, zahuštěné nebo slazené
Tunisko HS 0406 - Sýry a tvaroh
Tunisko HS 1701 - Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pev. stavu
Tunisko HS 1702 - Ost. cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy; cukerné sirupy

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.