Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Turecko

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Turecko HS 4011 - Nové pneumatiky z kaučuku
Turecko HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Turecko HS 8704 - Motorová vozidla pro přepravu nákladu
Turecko HS 8707 - Karoserie (kabiny pro řidiče) pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705
Turecko HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Turecko HS 8716 - Přívěsy a návěsy; ost. vozidla bez mechanického pohonu; jejich části
Důlní, těžební a ropný průmysl Turecko HS 4010 - Dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny z vulkanizovaného kaučuku
Turecko HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Turecko HS 8428 - ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
Turecko HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem
Turecko HS 8430 - Ost. srovnávací, vyrovnávací, škrabací, vrtací aj. stroje; sněhové pluhy a frézy
Turecko HS 8474 - Stroje na třídění, prosévání, oddělování ap. kamenů, zemin aj. nerostných hmot
Energetický průmysl Turecko HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Turecko HS 8403 - Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než parní kotle
Turecko HS 8404 - Pomocná zařízení pro použití s kotli; kondenzátory pro parní pohonné jednotky
Turecko HS 8406 - Parní turbíny
Turecko HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Turecko HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
Turecko HS 8503 - Části a součásti motorů, elektr. Generátorů, soustrojí ap.
Turecko HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.