Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Tchaj-wan

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Civilní letecký průmysl Tchaj-wan CPA 52.23 - ost. služby související s leteckou dopravou
Tchaj-wan HS 8802 - Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě
Dopravní průmysl a infrastruktura Tchaj-wan CPA 42.12 - Železnice a podzemní dráhy a jejich výstavba
Tchaj-wan HS 7302 - Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli
Tchaj-wan HS 8431 - Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.
Tchaj-wan HS 8460 - Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin, k broušení, honování aj. konečnou úpravu kovů
Tchaj-wan HS 8462 - Tvářecí stroje na opracování kovů, buchary, lisy ap.
Tchaj-wan HS 8466 - Části, součásti a příslušenství strojů obráběcích, tvářecích
Tchaj-wan HS 8512 - Elektrické přístroje osvětlovací nebo signalizační, elektrické stěrače ap.
Tchaj-wan HS 8601 - Lokomotivy a malé posunovací, závislé na vnějším zdroji proudu nebo akumulátorové
Tchaj-wan HS 8602 - Ost. lokomotivy a malé posunovací lokomotivy
Tchaj-wan HS 8603 - Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem
Tchaj-wan HS 8606 - Železniční nebo tramvajové nákladní vozy a vagony, bez vlastního pohonu
Tchaj-wan HS 8607 - Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel
Energetický průmysl Tchaj-wan CPA 33 - Opravy, údržba a instalace strojů a zařízení
Tchaj-wan CPA 38 - Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadu; zpracování odpadu k dalšímu využití
Tchaj-wan CPA 71.12.13 - Inženýrské služby týkající se energetických projektů
Tchaj-wan CPA 72 - Výzkum a vývoj, autorská práva
Tchaj-wan HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Tchaj-wan HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.