Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Tanzanie

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Energetický průmysl Tanzanie HS 3103 - Minerální nebo chemická hnojiva fosforečná
Tanzanie HS 8422 - Myčky; stroje k čištění, plnění, ap. lahví, plechovek, aj.
Tanzanie HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Tanzanie HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
Tanzanie HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče
Stavební průmysl Tanzanie HS 7213 - Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli
Tanzanie HS 7304 - Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli
Tanzanie HS 7308 - Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích , ze železa, oceli
Tanzanie HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
Tanzanie HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Tanzanie HS 8415 - Stroje přístroje klimatizační
Tanzanie HS 8428 - ost. zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
Tanzanie HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem
Tanzanie HS 8431 - Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.
Tanzanie HS 9406 - Montované stavby
Zdravotnický a farmaceutický průmysl Tanzanie HS 3003 - Léky neodměřené, ne krev, antisera ap., vata aj.
Tanzanie HS 3004 - Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj.
Tanzanie HS 9018 - Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.
Zemědělský a potravinářský průmysl Tanzanie HS 8432 - Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví ap.
Tanzanie HS 8433 - Žací nebo mláticí stroje, sekačky na trávu ap.

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.