Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Ukrajina

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Civilní letecký průmysl Ukrajina HS 8802 - Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě
Ukrajina HS 8803 - Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802
Dopravní průmysl a infrastruktura Ukrajina HS 8603 - Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem
Ukrajina HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Energetický průmysl Ukrajina HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Ukrajina HS 8403 - Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než parní kotle
Ukrajina HS 8406 - Parní turbíny
Ukrajina HS 8409 - Části a součásti vhodné pro motory pístové
Ukrajina HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Ukrajina HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Ukrajina HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Ukrajina HS 8416 - Hořáky pro topeniště, mechanická přikládací zařízení, včetně roštů,ap. zařízení
Ukrajina HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
Ukrajina HS 8535 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. > 1 000 V
Ukrajina HS 8536 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. < 1 000 V
Ukrajina HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání
Ukrajina HS 8541 - Diody, tranzistory ap polovodičová zařízení
Ukrajina HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče
Strojírenský průmysl Ukrajina HS 8465 - Obráběcí stroje pro opracování dřeva, korku, kostí ap.
Ukrajina HS 8474 - Stroje na třídění, prosévání, oddělování ap. kamenů, zemin aj. nerostných hmot

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.