Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Spojené státy americké

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Civilní letecký průmysl Spojené státy americké HS 8407 - Vratné, rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním
Spojené státy americké HS 8409 - Části a součásti vhodné pro motory pístové
Spojené státy americké HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Spojené státy americké HS 8803 - Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802
Spojené státy americké HS 9006 - Fotografické přístroje; přístroje a žárovky pro bleskové světlo k fotografickým účelům
Spojené státy americké HS 9014 - Busoly, včetně navigačních kompasů; ost. navigační nástroje a přístroje
Spojené státy americké HS 9503 - Tříkolky, koloběžky, šlapací auta apod., ost. hračky, skládanky
Dopravní průmysl a infrastruktura Spojené státy americké HS 8409 - Části a součásti vhodné pro motory pístové
Spojené státy americké HS 8471 - Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.
Spojené státy americké HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Spojené státy americké HS 8506 - Galvanické články a baterie
Spojené státy americké HS 8507 - Elektrické akumulátory, včetně separátorů
Spojené státy americké HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Důlní, těžební a ropný průmysl Spojené státy americké HS 7304 - Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli
Spojené státy americké HS 7305 - ost. trouby a trubky > 406,4 mm, ze železa nebo oceli
Spojené státy americké HS 7306 - Ost. trouby, trubky a duté profily ze železa nebo oceli
Spojené státy americké HS 7307 - Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli
Spojené státy americké HS 7308 - Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích , ze železa, oceli
Spojené státy americké HS 7309 - Nádrže, cisterny, kádě ap., ze železa nebo oceli, o objemu > 300 l
Spojené státy americké HS 7310 - Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice ap. nádoby ze železa nebo oceli, o objemu < 300 l

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.