Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Uzbekistán

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Dopravní průmysl a infrastruktura Uzbekistán HS 8517 - Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat
Uzbekistán HS 8529 - Části a součásti vysílacích, přijímacích televizí
Uzbekistán HS 8530 - El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy
Uzbekistán HS 8608 - Kolejový svrškový upevňovací materiál a zařízení; mechanické přístroje a signalizační zařízení
Energetický průmysl Uzbekistán HS 8406 - Parní turbíny
Uzbekistán HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Uzbekistán HS 8419 - Stroje, laboratorní přístroje, pro zpracovávání materiálů výrobními postupy změnou teploty
Uzbekistán HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
Uzbekistán HS 8535 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. > 1 000 V
Uzbekistán HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání
Uzbekistán HS 8538 - Části přístrojů k ochraně ap obvodů, rozvaděčů aj.
Uzbekistán HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče
Obranný průmysl Uzbekistán HS 8803 - Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802
Uzbekistán HS 8804 - Padáky (včetně řiditelných padáků a paraglidingů) a rotující padáky
Uzbekistán HS 8805 - Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení
Uzbekistán HS 9302 - Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304
Uzbekistán HS 9303 - Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně
Uzbekistán HS 9304 - Ost. zbraně, ne sečné bodné
Uzbekistán HS 9306 - Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části; náboje ap.
Zdravotnický a farmaceutický průmysl Uzbekistán HS 3004 - Léky odměřené, ne krev, antiséra ap., vata aj.

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.