Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Vietnam

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Automobilový průmysl Vietnam HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Vietnam HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob
Vietnam HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Civilní letecký průmysl Vietnam HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Vietnam HS 8801 - Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ost. bezmotorové prostředky pro létání
Důlní, těžební a ropný průmysl Vietnam HS 7311 - Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli
Vietnam HS 8474 - Stroje na třídění, prosévání, oddělování ap. kamenů, zemin aj. nerostných hmot
Elektrotechnika Vietnam HS 8415 - Stroje přístroje klimatizační
Vietnam HS 8515 - Přístroje pro pájení svařování laserové aj
Vietnam HS 8517 - Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat
Vietnam HS 8529 - Části a součásti vysílacích, přijímacích televizí
Vietnam HS 8536 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. < 1 000 V
Vietnam HS 8538 - Části přístrojů k ochraně ap obvodů, rozvaděčů aj.
Energetický průmysl Vietnam HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"
Vietnam HS 8406 - Parní turbíny
Vietnam HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Vietnam HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
Vietnam HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory
Vietnam HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče
Chemický průmysl Vietnam HS 3206 - Ost. barviva, anorganické výrobky používané jako luminofory

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.