Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Jemen

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Důlní, těžební a ropný průmysl Jemen HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
Jemen HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem
Energetický průmysl Jemen HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny
Jemen HS 8467 - Ruční nástroje a nářadí, pneumatické, hydraulické nebo s motorem
Jemen HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory
Obranný průmysl Jemen HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Jemen HS 9303 - Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně
Jemen HS 9304 - Ost. zbraně, ne sečné bodné
Jemen HS 9306 - Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části; náboje ap.
Stavební průmysl Jemen HS 4403 - Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované
Jemen HS 4418 - Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, ap. dřeva
Jemen HS 6910 - Keramické výlevky, koupací vany,umyvadla, bidety ap. zařízení
Jemen HS 7217 - Dráty ze železa nebo nelegované oceli
Jemen HS 7228 - Ost. tyče a pruty z ost. legované oceli
Jemen HS 7318 - Šrouby a vruty, svorníky nýty, aj. ze železa, oceli
Jemen HS 8311 - Dráty, pruty, trubky, aj. k pájení, svařování nebo nanášení kovů
Jemen HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání
Strojírenský průmysl Jemen HS 8443 - Tiskařské stroje; ost. tiskárny, kopírovací stroje; jejich části a příslušenství
Jemen HS 8445 - Stroje pro přípravu, spřádání, textilních vláken aj. stroje na výrobu textilních přízí
Jemen HS 8446 - Stavy tkalcovské

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.