Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Jihoafrická republika

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Chemický průmysl Jihoafrická republika HS 2921 - Sloučeniny s aminovou funkcí
Jihoafrická republika HS 3809 - Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení ap.
Energetický průmysl Jihoafrická republika HS 8406 - Parní turbíny
Jihoafrická republika HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Jihoafrická republika HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)
Jihoafrická republika HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
Jihoafrická republika HS 8535 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. > 1 000 V
Jihoafrická republika HS 8536 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. < 1 000 V
Jihoafrická republika HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání
Kovozpracovatelský průmysl Jihoafrická republika HS 7302 - Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli
Jihoafrická republika HS 7321 - Kamna, sporáky, krby, vařiče, grily, aj., ze železa, oceli
Jihoafrická republika HS 7325 - Ost. výrobky odlité ze železa, oceli
Jihoafrická republika HS 7326 - Ost. výrobky ze železa, oceli
Obranný průmysl Jihoafrická republika HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
Jihoafrická republika HS 8531 - El. akustické nebo vizuální signalizační přístroje, poplašná zařízení
Jihoafrická republika HS 8802 - Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě
Jihoafrická republika HS 9301 - Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307
Jihoafrická republika HS 9303 - Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně
Jihoafrická republika HS 9304 - Ost. zbraně, ne sečné bodné
Jihoafrická republika HS 9305 - Části, součásti a příslušenství výrobků čísel 9301 až 9304

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.