Mapa oborových příležitostí

Mapa oborových příležitostí připravená MZV ve spolupráci s CzechTrade a MPO přináší nový pohled na exportní příležitosti pro české exportéry. Data je možné zobrazit na základě teritoriálního nebo oborového členění s možností filtrace dle HS kódu.

Mapa globálních oborových příležitostí představuje unikátní nástroj podpory ekonomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatnění českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií.

Zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

Mapa je též dostupná ke stažení v PDF verzi jako celek, i po jednotlivých světadílech.

Zambie

Perspektivní obor Země Konkrétní příležitosti
Energetický průmysl Zambie HS 8406 - Parní turbíny
Zambie HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
Zambie HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
Zambie HS 8532 - Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací
Zambie HS 8533 - Elektrické rezistory, jiné než topné rezistory
Zambie HS 8535 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. > 1 000 V
Stavební průmysl Zambie HS 3925 - Stavební výrobky z plastů, jinde neuved.
Zambie HS 6815 - Výrobky z kamene nebo jiných nerostných látek jinde neuved.
Zambie HS 6910 - Keramické výlevky, koupací vany,umyvadla, bidety ap. zařízení
Zambie HS 7004 - Tažené a foukané sklo v tabulích, jinak neopracované
Zambie HS 7007 - Bezpečnostní sklo sestávající z tvrzeného nebo vrstveného skla
Zambie HS 7213 - Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli
Zambie HS 7214 - Ost. tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli
Zambie HS 7215 - ost. tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli
Zambie HS 7217 - Dráty ze železa nebo nelegované oceli
Zambie HS 7302 - Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli
Zambie HS 7305 - ost. trouby a trubky > 406,4 mm, ze železa nebo oceli
Zambie HS 7310 - Cisterny, sudy, barely, plechovky, krabice ap. nádoby ze železa nebo oceli, o objemu < 300 l
Zambie HS 7326 - Ost. výrobky ze železa, oceli
Zambie HS 7616 - Ost. výrobky z hliníku

Na zpracování Mapy globálních oborových příležitostí se podíleli Ministerstvo zahraničních věcí, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zahraniční kanceláře agentury CzechTrade. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Zkratka sem na Mapu oborových příležitostí: www.businessinfo.cz/mop nebo BusinessInfo.cz/mop

Logo Klientského centra pro exportMáte nějaký dotaz k zobrazeným exportním příležitostem? Potřebujete podrobnější informace?

Využijte Klientské centrum pro export!

Centrum poskytuje podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade v Praze.

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • telefonem +420 224 907 576
 • e-mailem kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade:
  Dittrichova 21
  128 01 Praha 2

 • Úřední hodiny Klientského centra pro export:
  v pracovní dny
  9 až 12 a 13 až 16 hodin
 • Osobní konzultace zajišťují specialisté Klientského centra po předchozí domluvě každý den od 8 do 16:30 hodin.