Nestátní podpora exportu

Proexportní aktivity nestátních subjektů. Jedná se především o exportní podporu ze strany hospodářských komor, zahraničně-obchodních komor, soukromých firem a společností formou informační, marketingové či konzultační asistence s cílem překonávat bariéry v mezinárodním obchodě a usnaňovat subjektům privátní sféry mezistátní obchodní styk.

 • Hospodářské komory států EU

  Dokument obsahuje základní kontaktní informace, poštovní adresu, telefonní, faxové a e-mailové spojení. Jsou uvedeny také aktivní odkazy na webové stránky těchto institucí.

 • Vyhledávání partnerů v zahraničí

  Business Contact System (BCS) je zahraniční databázový systém provozovaný Evropskou komisí. Podstatou databáze BCD (Business Contact Database) je pomoc malým a středním firmám nalézt obchodního partnera v zahraničí.

 • Zahraniční obchodní komory v ČR

  Kontaktní informace o zahraničních (smíšených) obchodních komorách působících v ČR. Uvedena je adresa, telefonický, faxový a e-mailový kontakt a aktivní odkaz na webové stránky (jsou-li k dispozici).

 • FITPRO: usnadňování obchodu

  Národní orgán pro usnadňování procedur v mezinárodním obchodě pracuje při Hospodářské komoře ČR pod zkratkou FITPRO (Facilitation of International Trade Procedures).