Transfer technologií

Transfer technologií přispívá ke komerčnímu využívání výzkumných výsledků a k zavádění inovací v praxi s cílem zvyšovat konkurenceschopnost průmyslu při současném uplatňování principů udržitelného rozvoje. V rubrice naleznete příklady úspěšných technologických transferů realizovaných v rámci spolupráce Technologického centra Akadamie věd ČR s výzkumnými pracovišti a průmyslovými podniky, zejména s malými a středními inovačními firmami.