Novinky České podnikatelské reprezentace při EU

Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE) byla vytvořena proto, aby obhajovala a prezentovala zájmy českých podnikatelů před evropskými institucemi a u evropských federací. K naplňování svého cíle získala podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. Podívejte se, jak aktuálně naplňuje své poslání a jakými podnikatelskými tématy se zabývá.