Pomoc při potížích s úřady - SOLVIT

Smyslem sítě SOLVIT je pomoci řešit podnikatelům co nejefektivněji problémy vznikající nesprávnou aplikací pravidel na vnitřním trhu Evropské unie orgány členských států.

Vnitřní trh ES lze definovat jako „prostor bez vnitřních hranic“, ve kterém platí čtyři základní svobody – volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. To, že se Česká republika stala součástí vnitřního trhu ES, přináší nové možnosti jak podnikatelům, kteří se rozhodnou se svými výrobky nebo službami proniknout na trhy v jiných členských státech, tak občanům, kteří chtějí v jiném členském státě studovat nebo pracovat. Vnitřní trh zahrnuje 30 států (27 členských států EU společně s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem)

I když mechanismy vnitřního trhu ES fungují v zásadě dobře, mohou podnikatelé nebo občané narazit na určité problémy, pokud orgán jiného členského státu nesprávně aplikuje pravidla vnitřního trhu ES. Právě v těchto případech nabízí pomocnou ruku poradenská centra SOLVIT.

Zadat stížnost online

Zde můžete vložit dotaz, chcete-li poradit při problémech s úřady v Evropské unii. Tato služba je poskytována zdarma.