Právní prostředí, celní problematika

Rubrika poskytuje přístup k legislativním normám z oblasti zahraničního obchodu a charakterizuje významné bilaterální a multilaterální obchodní dohody, resp. organizace – zaměřuje se především na Světovou obchodní organizaci (World Trade Organization – WTO), Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD) a Mezinárodní obchodní komoru (International Chamber of Commerce – ICC). Důležitou součástí rubriky jsou též informace a dokumenty orientované na celní problematiku mezinárodního obchodu.

 • Společná obchodní politika EU

  Podrobné informace o společné obchodní politice EU. Obchodně politická opatření Evropské unie ve vztahu ke třetím zemím. Rubrika je doplňována aktualitami se zahraničně obchodní tématikou.

 • Mezinárodní obchodní komora (ICC)

  Cíle International Chamber of Commerce (ICC), její organizační struktura a informace o odborných komisích včetně Národního výboru ICC v České republice.

 • Celní správa České republiky

  Informace o Celní správě ČR, její struktuře a hlavních úkolech. Celní správu tvoří Generální ředitelství cel, osm celních ředitelství a jednotlivé celní úřady.

 • Informace pro importéry do ČR

  Dovozem do ČR se rozumí vstup zboží ze třetích zemí na území ČR. Při dovozu zboží je v první řadě nutné zboží řádně proclít a zaplatit vyměřené clo.

 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

  Aktuální, abecedně řazený přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

 • Smlouvy o podpoře a ochraně investic

  Abecedně řazený přehled platných dohod o podpoře a vzájemné ochraně investice, kterými je Česká republika vázána včetně dohod, u nichž ratifikační proces stále probíhá.

 • INCOTERMS 2010

  Od 1. ledna 2011 vstoupila v platnost další inovovaná verze pravidel INCOTERMS® 2010.

 • TARIC - integrovaný tarif EU

  TARIC vytváří základ společného celního tarifu Společenství a slouží ke sledování statistiky zahraničního obchodu i obchodu mezi členy Evropské unie.