Rozvojová spolupráce a zahraniční pomoc EU

Zahraniční rozvojová spolupráce EU je financována ze zdrojů společného rozpočtu Evropských společenství a z tzv. Evropského rozvojového fondu. Tyto prostředky každoročně dosahují výše téměř 9 mld. EUR. Realizace rozvojové spolupráce probíhá na základě širokého spektra regionálně nebo tematicky zaměřených programů, které jsou vypracovány a spravovány Evropskou komisí.

Vnější působení EU (EU jako globální partner) zůstává jednou z priorit v rámci současné finanční perspektivy, stanovující rámec pro alokaci prostředků v letech 2007 až 2013. Evropská komise v dokumentu „Budování naší společné budoucnosti“ řadí imperativ Evropy jako silného globálního aktéra mezi tři klíčové priority (vedle udržitelného rozvoje EU a konceptu evropského občanství).

Rubrika přináší základní informace o zahraniční pomoci Evropské unie, podrobněji se věnuje jednotlivým programům a finančním nástrojům zahraniční pomoci EU a v neposlední řadě informuje o možnostech zapojení do těchto programů, zejména se zaměřením na firmy a subjekty z České republiky.