Společná obchodní politika EU, rozvojová pomoc

Rubrika poskytuje informace o tvorbě společné obchodní politiky v institucích EU a principech jejího fungování včetně informací k jednotlivým druhům mezinárodních dohod v oblasti obchodu, a to jak multilaterálních, tak bilaterálních.

 • Podnikání v EU

  Základní informace o podnikání na vnitřním trhu Evropské unie. Jak přeshraničně nabízet své služby v jiném státě EU a jak v něm získat podnikatelské oprávnění. Požadavky kladené na výrobky i způsoby řešení problémů.

 • Obchodní politika EU

  Podrobné informace o společné obchodní politice EU. Obchodně politická opatření EU ve vztahu ke třetím zemím.

 • Jednotný vnitřní trh

  Základními principy vnitřního trhu Evropské unie jsou volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu. V tomto dokumentu naleznete o každém principu další informace.

 • Rozvojová spolupráce

  Systém zahraniční rozvojové spolupráce ČR i EU, zvýšení povědomí podnikatelské veřejnosti o možnostech účasti na rozvojových projektech.

 

Preferenční obchodní vztahy EU se třetími zeměmi: Přehled platných, Aktuálně vyjednávané dohody (mj. TTIP, CETA)

Evropská unie aktivně vyjednává s řadou třetích zemí o uzavření preferenčních dohod usnadňující vzájemný obchod. S dalšími zeměmi o takovýchto dohodách jedná.

Rozvojová spolupráce: Evropská úroveň (EU), Národní úroveň (ČR)

Rozvinuté státy projevují solidaritu s lidmi v málo rozvinutých zemích prostřednictvím zahraniční rozvojové spolupráce a cítí svůj díl zodpovědnosti na řešení globálních problémů, které do značné míry souvisejí s chudobou. Efektivní partnerství umožňuje chudým a málo rozvinutým zemím realizovat jejich rozvojové cíle.