ČEB

Česká exportní banka, a.s. je jako nedílná součást systému státní podpory exportu připravena poskytnout Vám jako vývozci financování Vašeho vývozu a spolu s ním také další finanční služby tak, aby byly komplexně pokryty Vaše potřeby související s exportem.