Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012–2020 za rok 2018