Sdílená podpora podnikání

Iniciativa osmi státních institucí zabývajících se podporou podnikání, inovací a exportu, jejímž cílem je poskytovat firmám ucelenou a uživatelsky přívětivou pomoc v každé fázi jejich rozvoje.

Členské organizace

poskytují jedinečnou nabídku služeb

Hlavním cílem sdružených organizací je zjednodušit přístup firem k nabízené státní podpoře, ať už sdílením best practices, vytvářením navazujících produktových řetězců nebo využitím synergie sdílených produktů a služeb na podporu českých podnikatelů.

 

Poskytované služby

Podpora výzkumu, vývoje a inovací
Programy zaměřené na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Exportní poradenství a vzdělávání
Identifikace exportního potenciálu a volba vhodného teritoria. Konzultace exportního záměru firmy podle oborového zaměření.

Podpora startupů
Podpora startupů prostřednictvím programů Czech Starter, Czech Accelerator, Czech Match, Czech Demo, ESA BIC a CzechLink Start. Možnost například získat služby poradenství, mentoringu nebo pobyt v zahraničních inkubátorech.

Pojištění
Pojištění předexportního úvěru, Pojištění exportních úvěrů a výrobních nákladů, Pojištění investic v zahraničí a Pojištění investičního úvěru.

Prezentace v zahraničí
Databáze prezentující české exportéry na zahraničních trzích. Osobní nebo katalogové prezentace firem na společném stánku na zahraničním veletrhu. Podpora MSP v rámci projektů NOVUMM a NOVUMM KET.

Příležitosti ze zahraničních trhů
Analýzy a informace ze zahraničních trhů, novinky ze zahraničních trhů a exportní příležitosti.

Pomoc s podnikáním v zahraničí
Individuální služby zahraniční sítě CzechTrade, setkání s nákupčími Sourcing Days, Supplier Days a technologické mise.

Úvěry, záruky a produkty trade finance
Předexportní financování, exportní úvěry a produkty trade finance, úvěr na investice v zahraničí, programy určené podnikatelům: Expanze, Inostart, Úspory energie, Záruka 2015 až 2023, Energ, Vadium 2018 až 2023 a Jihočech.

Služby pro investory a municipality
Investiční pobídky, program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, národní databáze brownfieldů, databáze podnikatelských nemovitostí, projekt CzechLink, služby Aftercare a Czech Business Partner Search a informace o podnikání v České republice.

 

Úspěšné firmy, kterým pomohli členové společně

BEZNOSKA s. r. o.
Společnost Beznoska je úspěšným výrobcem implantátů, nástrojů a operačních pomůcek pro ortopedii a traumatologii. Své výrobky exportuje do mnoha států EU i dalších zemí. Je také autorem několika patentů.
Firma BEZNOSKA využila služeb TAČR, CzechTrade a ČEB.

Lešikar Sensors
Společnost Lešikar Sensors se zabývá vývojem a výrobou unikátních snímačů otáček, polohy, hladiny a tlaku. Ve velké míře se zabývá rozvojem výzkumných inovačních kapacit.
Firma Lešikar Sensors využila služeb TAČR a EGAP.

GE Aviation Czech
Společnost GE Aviation Czech navrhuje, vyvíjí, vyrábí a servisuje turbovrtulové motory řady H pro civilní, zemědělské, obchodní a všeobecné letectví.
Firma GE Aviation Czech využila služeb CzechInvest, ČMZRB, EGAP, ČEB a TAČR.