Veletrhy a výstavy

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) nabízí podnikatelským subjektům v rámci opatření na podporu exportu program Českých oficiálních účastí na veletrzích a výstavách v zahraničí (ČOÚ). Tuzemské právnické a fyzické osoby se sídlem, resp. bydlištěm v ČR, které prezentují zboží nebo služby českého původu, mají možnost zúčastnit se vybraných mezinárodních veletrhů podporovaných MPO.

V závislosti na kategorii podpory se jedná buď o společnou národní expozici, nebo samostatné prezentace firem. Společnost může získat pro svou účast výstavní plochu, stánek, zajištění technických a jiných souvisejících služeb, včetně doprovodného programu. Ročně jsou organizovány přibližně tři desítky českých oficiálních účastí a konkrétní režim podpory u každé z nich je nastaven s ohledem na charakter jednotlivých výstav.

České firmy mohou rovněž pro svou prezentaci na mezinárodních veletrzích využít komplementárního projektu Společných účastí na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí, od agentury CzechTrade.

Komu je podpora určena

Program je určen tuzemským právnickým osobám se sídlem v ČR a fyzickým osobám s bydlištěm v ČR a českým IČ. Exponátová náplň vystavovatele představuje nabídku zboží nebo služeb výhradně české provenience tuzemských výrobců a exportérů v souladu s pravidly EU o původu zboží a odpovídá nomenklatuře dané veletržní správou.

Režim podpory

Forma a rozsah podpory se odvíjí od kategorie akce, počtu přihlášených vystavovatelů, dostupné veletržní plochy a finančních limitů MPO.

Kategorie akcí

Každé kategorii akcí odpovídá určitá forma prezentace a druh podpory. Většina oficiálních účastí spadá do kategorie B.

Podmínky účasti a přihláška

Kalendář oficiálních účastí ČR


Aktuality z českých oficiálních účastí