Teritoriální a oborové informace

Teritoriální a oborové informace z celého světa. Informace jsou zdrojovány od všech institucí státu, které mají za úkol podílet se na ekonomické diplomacii České republiky a přispívat tak úspěchu českých podnikatelských subjektů na zahraničních trzích. Mezi instituce patří MPO, MZV, CzechTrade, CzechInvest a další.

  • Informační servis pro exportéry

    Aktuální zpravodajství ze zahraničních trhů, analýzy klíčových odvětví a průmyslových oborů, novinky z oblasti zahraničního obchodu, vývoje české ekonomiky a systému státní podpory exportu, kontakty.

  • Statistiky zahraničního obchodu

    Statistika zohledňuje činnost všech podnikatelských subjektů uskutečňujících vývoz a dovoz. Sběr dat zajišťují celní orgány, zpracování a zveřejnění dat Český statistický úřad (ČSÚ).