České firmy mohou v Bulharsku navázat užší spolupráci v oblasti průmyslu 4.0