Vyhledávač potenciálu firemního exportu

Zobrazit/Skrýt informace o aplikaci

Tato aplikace slouží k zobrazení výsledků exportního modelu, který byl vytvořen v reakci na prioritní cíle Exportní strategie ČR pro období 2012-2020. Jedním z klíčových principů Exportní strategie je definování prioritních a zájmových trhů pro české vývozce. Export Decision Support Model (EDSM) je multikriteriální model, který identifikuje exportní příležitosti pro různé typy zboží dle členění harmonizovaného systému klasifikace zboží (HS). EDSM vybírá vhodné exportní příležitosti na základě absorpční schopnosti dovozního trhu, kompatibility ve vztahu k české ekonomice a růstového potenciálu. Model bere v potaz velikost dovozního trhu, projevenou konkurenční výhodu, překážky obchody, dovozní náročnost exportu, sofistikovanost exportu a další parametry.

Tato aplikace umožňuje kombinovat hlavní výsledky EDSM s dalšími parametry, které jsou důležité, ale úmyslně nebyly zakomponovány do EDSM, protože mohou mít pro různé oblasti podnikání jiný význam. Uživatel si proto sám může nastavit, jakou váhu přiřadí EDSM a dalším 3 parametrům: index snadného podnikání DB (doing Business), index ekonomické komplexity IEC (index of economic complexity) a index ekonomického růstu IEG (index of economic growth). Zároveň je možné nastavit maximální akceptovatelné teritoriální riziko (dle OECD). Po vybrání kategorie zboží, maximálního rizika a zadání vah jednotlivým parametrům se zobrazí mapa světa, kde tmavěji zbarvené země představují lepší exportní příležitosti dle výsledného indexu exportních příležitostí (IEP). IEP je váženým průměrem normovaných ukazatelů DSM, DB, ECI a IEG. Parametrům DB, ECI a IEG lze přiřadit váhu na intervalu 0 – 0,3. Váha DSM je přiřazena automaticky jako doplněk do 1

V případě zájmu o detailnější analýzu nebo konkrétněji definovaný produkt prosím kontaktujte zpracovatele.
EEIP, a.s.
Thunovská 12
11800 Prague 1
Czech Republic
mob: +420 725 183 481
e-mail: matej.urban@eeip.cz
http://www.eeip.cz/cs/poradenstvi/popis-sluzeb/poradenstvi-pro-export/