Archiv zpravodaje zahraničního obchodu MPO

Zpravodaj ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a agentury CzechTrade se věnuje činnostem v oblasti podpory exportu, zahraničního obchodu, obchodní politiky a ekonomické diplomacie. Seznamuje spolupracující subjekty i odbornou veřejnost s realizovanými i plánovanými aktivitami resortu. Vychází zpravidla jednou měsíčně, s výjimkou letních prázdnin.

V případě zájmu o zařazení mezi adresáty zašlete e-mail na proexport@mpo.cz.