Exportní a garanční společnost EGAP

Kontakty

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
Vodičkova 34/701
111 21, Praha 1
tel.: +420 222 841 111

internetové stránky: www.egap.cz
e-mail: info@egap.cz

Mezinárodní vztahy a compliance

JUDr. Miroslav Somol, CSc.
náměstek generálního ředitele
e-mail:somol@egap.cz
tel.: +420 222 842 100 

Řízení rizik

Ing. Ladislav Řezníček, MBA
náměstek generálního ředitele 
e-mail:reznicek@egap.cz
tel.: +420 222 842 200 

Ing. Jiřina Rovná
ředitelka  odboru řízení projektových rizik
e-mail:rovna@egap.cz
tel.: +420 222 842 310 

Ing. Silvie Goldscheiderová
ředitelka odboru komplexního řízení rizika
e-mail:goldscheiderova@egap.cz
tel.: +420 222 842 220 

Obchodní úsek

JUDr. Ing. Marek Dlouhý
náměstek generálního ředitele 
e-mail:dlouhy@egap.cz
tel.: +420 222 842 300 

Ing. Dana Pučelíková
ředitelka odboru pojištění vývozních úvěrů
e-mail:pucelikova@egap.cz
tel.: +420 222 842 314 

Ing. Petr Martásek
ředitel Odboru pojištění předexportních úvěrů, investic a záruk
e-mail:martasek@egap.cz
tel.: +420 222 842 340 

Ing. Zdeněk Kmoníček,Ph.D
ředitel Odboru pojištění projektů
e-mail:kmonicek@egap.cz
tel.: +420 222 842 309