Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO

Kontakty

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15, Praha 1
tel.: +420 224 851 111

internetové stránky: www.mpo.cz
e-mail: posta@mpo.cz

Zahraniční obchod a odbor ekonomických analýz

Ing. Jaroslav Vomastek, MBA
ředitel odboru ekonomických analýz
e-mail: vomastek@mpo.cz

Ing. Tomáš Folk
vedoucí oddělení operativních analýz
(analýzy vývoje ekonomiky ČR)
e-mail: folk@mpo.cz
tel.: +420 224 852 641, mobil: +420 603 460 215

Ing. Ivan Neumaier
finanční analýzy podnikové sféry
e-mail: neumaier@mpo.cz

Ing. Josef Plandor
finanční analýzy podnikové sféry
e-mail: plandor@mpo.cz

Ing. Ivana Jankovská
vedoucí oddělení strategických analýz
(analýzy vývoje ekonomiky ČR)
e-mail: jankovska@mpo.cz

Odbor exportních služeb

Tomáš Karlík
e-mail: karlik@mpo.cz
tel.: +420 224 852 007


Odbor evropských záležitostí a vnitřního trhu

Kontaktní místo pro výrobky (ProCoP)
e-mail: procop@mpo.cz

SOLVIT centrum pro neformální řešení sporů
e-mail: solvit@mpo.cz

Teritoriální odbory MPO (odbory zahraničně-ekonomických politik)

Odbor zahraničně-ekonomických politik I (OZEP I)
státy EU, ESVO, Západní Balkán a oblast bývalého SSSR.
e-mail: ozep-evropa@mpo.cz

Odbor zahraničně ekonomických politik II (OZEP II)
země Afriky a Blízkého východu, Asie (kromě asijských států bývalého SSSR) a Tichomoří včetně Austrálie a Nového Zélandu a státy Severní, Střední a Jižní Ameriky a Karibiku
e-mail: ozep-mimoevropske-staty@mpo.cz

Odbor obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací

Lucie Vondráčková
(databáze překážek obchodu mimo EU, nástroje na ochranu obchodu v EU i mimo EU, autonomní celní suspenze)
e-mail: vondrackova@mpo.cz

Edita Šedová
(dohody o volném obchodu, GSP, WTO)
e-mail: sedovae@mpo.cz

Lucie Vondráčková
(databáze překážek obchodu mimo EU, nástroje na ochranu obchodu v EU i mimo EU, autonomní celní suspenze)
e-mail: vondrackova@mpo.cz