Svaz průmyslu a dopravy SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice. Sdružuje 29 odvětvových asociací, 117 individuálních členů a je tak s celkovým počtem téměř 1600 členů největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy.

Posláním Svazu průmyslu a dopravy ČR je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů. SP ČR také hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích. Při těchto aktivitách je kladen maximální důraz na usnadňování mezinárodního obchodu a podporu exportu.

Exportérům nabízí zejména komplexní zajištění účasti v podnikatelských misích do zahraničí. Jedná se většinou o cesty doprovázející ústavní činitele ČR nebo jiné druhy podnikatelských misí. Svaz také organizuje obchodní fóra a semináře se zahraničními podnikatelskými delegacemi, které přijíždějí do ČR. Mezi další služby patří příprava různých informačních seminářů na podporu obchodu a exportu podle aktuálních potřeb. Dále SP ČR zprostředkovává informace o obchodních příležitostech a možnostech v zahraničí.

Nezanedbatelná je podpora účasti českých firem na zahraničních veletrzích. Svaz průmyslu a dopravy ČR pečlivě vybírá a navrhuje veletrhy pro projekt Specializované veletrhy a výstavy (SVV), případně pro České oficiální účasti na mezinárodních veletrzích. Firmám pak zprostředkovává nabídky účasti na schválených veletrzích. Na řadě veletrhů se zástupce SP ČR přímo aktivně podílí na prezentaci zúčastněných firem, případně organizuje katalogové prezentace dalších společností.

SP ČR využívá širokou síť kontaktů doma i v zahraničí, s řadou průmyslových svazů a obchodních komor v zahraničí má uzavřeny dohody o spolupráci a úzce spolupracuje se státními i nestátními subjekty po celém světě.

Všechny potřebné kontakty naleznete v rubrice kontakty.