Příprava na export

Fáze přípravy na export je jednou z nejdůležitějších. Cílem je poskytnout začínajícímu exportérovi nejdůležitější informace a kontakty, které by mohl potřebovat pro základní, rychlou a pohodlnou orientaci ve světě zahraničního obchodu, především pak v oblasti podporované nejen státem, ale i ostatními subjekty veřejného a komerčního sektoru.

Orientujte se ve státem poskytované podpoře exportu

Souhrnná prezentace nabídky služeb státu pro exportéry. Jednoduchý přehled o službách a kontakty na relevantní instituce podporující české exportéry.

Export v kostce

Mějte po ruce nejdůležitější praktické informace k řešení exportního případu

Průřezové řešení různých rozhodovacích a procesních fází exportních případů. Informace např. k dodacím či platebním podmínkám, formám přepravy zboží atd.

Manuál exportéra

Zkonzultujte svůj individuální exportní záměr s odborníky

Konzultace individuálního exportního záměru podle oborového zaměření se specialisty CzechTrade.

Sektoroví specialisté CT

Konzultace individuálního exportního záměru podle teritoria zájmu přímo se zahraničními kancelářemi CzechTrade.

Zahraniční kanceláře CzechTrade

Konzultace individuálního exportního záměru s ohledem na možnosti a náklady na jeho financování.

Bankovní specialisté ČEB

Poradna v oblasti mezinárodního obchodu a dopravy, arbitráže či bankovního styku.

Poradna ICC ČR

Poznejte zahraniční trhy

Informační a asistenční služby pro začínající nebo rozhodující se exportéry. Obsahuje úvodní informace o vybraných zahraničních trzích, vyhledání vhodných obchodních kontaktů, účast na odborně a teritoriálně zaměřených seminářích a konzultace se zástupci zahraničních kanceláří CzechTrade.

Využijte komplexních služeb CzechTrade. Oborově zaměření exportní specialisté vám v úvodní konzultaci pomohou s výběrem vhodného teritoria pro váš produkt a pomohou vám s exportní připraveností. Klíčové kompetence si můžete rozšířit v rámci exportního vzdělávání. Centrum informačních služeb vám navíc může nabídnout screening teritoria a analýzu konkurenceschopnosti vašeho produktu.

Pokud uvažujete o vstupu na nové trhy, můžete nově kontaktovat i Klientské centrum, které je společnou aktivitou Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechTrade a Ministerstva zahraničních věcí. Nabízí služby ve více než 90 zemích světa.

Exportní konzultanti CzechTrade

Centrum informačních služeb

Exportní vzdělávání

Klientské centrum

Reagujte na konkrétní exportní příležitosti

Denně aktualizované zahraniční poptávky, projekty a tendry získané od zástupců MPO v zahraničí, od zastupitelských úřadů ČR, přímo od zahraničních firem a prostřednictvím databází mezinárodních organizací.

Databáze zahraničních poptávek a tendrů

Vzdělávejte se v oblasti zahraničního obchodu

Semináře, exportní konference, odborné kurzy, diskusní fóra, firemní školení na míru a další formy praktického vzdělávání exportérů.

Kalendář akcí

Exportní vzdělávání

Využijte i odborných seminářů, teritoriálních setkání nebo navštivte konferenci East West Business Forum pořádaných Mezinárodní obchodní komorou ICC ČR.

Akce ICC

Publikace ICC ČR

Prezentujte on-line své výrobky a služby v zahraničí

Prezentace firmy v jediném oficiálním katalogu českých exportérů umístěném na webových stránkách všech zastupitelských úřadů ČR a zahraniční sítě MPO.

Adresář exportérů

Exportní klub CzechTrade

Pro vaše podnikání hledejte inspiraci v zahraničí

Projekt „Erasmus pro začínající podnikatele", umožňující získat nové zkušenosti od malých a středních firem v rámci EU, a to díky pobytu u zahraničního podnikatele. Projekt zastřešen Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Projekt „Erasmus pro začínající podnikatele“