Rozvoj a růst na trhu

Jste zkušeným exportérem a na zahraničních trzích se vyznáte? I v takovém případě můžete využít širokého portfolia následných a individuálních služeb, jež vám nejen proexportní organizace nabízí.

Vybraný trh zpracovávejte komplexně

Spolupráce individuálního a dlouhodobého charakteru s přímou asistencí odborníků v zahraničí.

Exportní konzultanti CzechTrade

Zahraniční kanceláře CzechTrade

Klientské centrum

Zvyšujte své šance na úspěch

Šance především pro malé a střední podniky vyvážet i v případě, že jim chybí zdroje a zkušenosti s mezinárodním podnikáním. Řešením je založit vývozní sdružení a vyvážet společně.

Exportní aliance

Zdokonalujte své klíčové pracovníky

Široká nabídka vzdělávacích akcí včetně firemního školení na míru v případě specifických požadavků na vzdělávání pracovníků.

Exportní vzdělávání

Mezinárodní obchodní komora ICC ČR nabízí široké portfolio seminářů a odborných školení např. v oblasti logistiky, manažerských schopností, či Incoterms.

Odborné semináře ICC ČR

Diskutujte o proexportní politice ČR

V rámci Exportního klubu CzechTrade jedinečná příležitost vyjádřit se k důležitým tématům podpory exportu. Organizování setkání firem se zástupci MPO a dalších institucí státní správy, nabídka speciálních vzdělávacích akcí a nadstandardní informační a poradenské služby pro členy Exportního klubu CzechTrade.

Exportní klub CT

Nepodceňujte inovace a design

Posílení konkurenceschopnosti českých firem díky využívání designu v inovačním procesu. Efektivní podpora ze strukturálních fondů.

Projekt Design pro konkurenceschopnost

Adresář designerů

Posílení konkurenceschopnosti českých firem v oblasti kosmických technologií. Efektivní podpora ze strukturálních fondů.

Projekt Vesmír

Investive v zahraničí a vývoz investičních celků

Úvěr na investice v zahraničí od České exportní banky umožňuje českému investorovi získat dlouhodobé úvěrové zdroje pro realizaci investice v zahraničním teritoriu, ať již se jedná o nové výrobní kapacity nebo o kapitálový vstup.

Při vývozu velkých investičních celků ČEB pomáhá českým exportérům při vytváření struktury exportního projektového financování. V rámci projektového financování jsou zárukou za investované prostředky aktiva pořízená v rámci projektu a očekávané výnosy z vlastní investice.

Úvěr na investice v zahraničí

Projektové financování