Vstup na zahraniční trhy

Rozhodnutí, jakým způsobem vstoupit na zahraniční trh, je klíčové. Firma si může zvolit řadu forem vstupu. Konečný výběr strategie ovlivňuje celá řada faktorů: rizikovost podnikání na cílovém zahraničním trhu, celková konkurenceschopnost firmy v mezinárodním prostředí, potenciál cílového trhu a další.

Prezentujte efektivně svou firmu v zahraničí

Projekty financované z operačních programů Evropské unie: projekt Specializované veletrhy a výstavy pro období let 2013 - 2014, zaměřený na podporu českých firem na zahraničních trzích a zvýšení jejich konkurenceschopnost. Projekt realizuje CzechTrade.

Projekt SVV 2013 – 2014

Účast na vybraných zahraničních veletrzích a výstavách s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Českých oficiálních účastí.

Oficiální účasti MPO

Plán oficiálních účastí ČR v roce 2014

Možnost navázat nová obchodní partnerství během misí podnikatelů organizovaných Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Podnikatelské mise SP CŘ

Využívejte exportní financování

Komplexní nabídka produktů financování vývozu od České exportní banky. Vedle financování exportu zboží a služeb nabízí ČEB také financování inženýrských staveb v zahraničí. Součástí nabídky je i financování českých investic v zahraničí – poskytováno je na vybudování nových výrobních kapacit nebo na kapitálový vstup do zahraničních firem.

Služby banky jsou určeny nejen velkým vývozcům, ale rovněž malým a středním podnikům, jejichž činnost je svázána s exportem.

Česká exportní banka ČEB

Při exportu nepodceňujte rizika

Služby úvěrové pojišťovny EGAP, zaměřující se na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky.

Exportní garanční a pojišťovací společnost EGAP

Zkuste uspět na rozvojových trzích

Služby neziskové organizace Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci, jejímž cílem je zvyšovat úspěšnou účast českých firem v projektech rozvojové pomoci a spolupráce. Podporuje dlouhodobé investice v rozvojových zemích s výhodnou pozicí pro české dodavatele technologií a služeb a dále partnerství v programech rozvojové spolupráce.

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Nechte si poradit, jak podnikat v ČR i v rámci EU

Informace o podmínkách poskytování služeb v ČR a ostatních členských státech EU k dispozici na elektronickém jednotném kontaktním místě (JKM) umístěném na portálu Businessinfo.cz.

Jednotné kontaktní místo JKM

Kontaktní místo pro podnikatele ProCop s informacemi o požadavcích na výrobky a o fungování vnitřního trhu v oblasti volného pohybu zboží obecně.

ProCop

Neřešte problémy sami

Účelné řešení problémů, jež vznikají v důsledku nesprávného používání právních předpisů v oblasti vnitřního trhu ze strany orgánů veřejné moci, nabízí on-line síť SOLVIT. SOLVIT centra dostupná v každém členském státě EU a rovněž v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu, pomohou se stížnostmi občanů i podniků. Poskytované poradenství je bezplatné.

SOLVIT

Chraňte svůj byznys

Ochranu obchodu, zjednodušování celních procedur či ochranu práv k duševnímu vlastnictví poskytuje podnikatelům Odbor obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací při MPO.

Odbor obch. politiky a mez. ekon. organizací

Získejte důležité kontakty v zahraničí

Navštivte teritoriální setkání s nově jmenovanými velvyslanci, anebo rozvíjejte obchodní aktivity v rámci konference East West Business Forum pořádaných ICC ČR.

Akce ICC ČR

Využívejte zázemí pro podnikání v Ruské federaci

Nabídka služeb Českého domu v Moskvě, největšího areálu ve vlastnictví České republiky v zahraničí. K dispozici je 126 kanceláří, 131 bytů, 87 hotelových pokojů, konferenční místnosti, salonky, business centrum, autodoprava, restaurace, pivnice, bar a mnoho dalších hotelových služeb. Vše v centru Moskvy.

Český dům Moskva